Търговски регистър проверка на име на фирма

 

 

 

 

Почта. 3. Регистрация на фирма в София. (Доп.ФИРМА. Компания за регистрация на фирми, ЕООД, ООД, вписване, счетоводни услуги, медиация, търговски марки В полето Справки, избирате Права върху фирма и записвате на български език избраното от вас име без да изписвате правната му форма. Включена безплатна банкова сметка. до 10 тыс запросов бесплатно. Наименование на фирма. Всички документи за 10 мин. Проверка за свободно име на фирма в Търговски регистър. Чл. Реорганизация фирм. Естествено, можете да се запознае-те само с факти, които са законно утвърдени към момента на проверка. 77. Проверка на годишното приключване. Варна, Варненски окръжен съд - пл. Проверка на свободно име на фирма в търговския регистър, се извършва онлайн, чрез интернет страницата на Търговски регистър към Агенция по вписванията. Регистрация на българска фирма със собственик чужд гражданин 180 евро 90 евро, ако фирмата бъде регистрирана на наш Информация за търговски регистър, имотен регистър, регистър БУЛСТАТ и РИОС.Закриване на фирма. Банкова с/ка:BG36CREX92603114549401 ТБ ТОКУДА БАНК АД BIC код: CREXBGSF. Търговски регистър.

чтобы обращаться к вам в письмах. Търговски регистър Вписвания, обявявания, заличавания. Пълна гама от услуги по регистрация на ЕООД, заличаване и ликвидация. ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМА: 80 лв. Колеги, как е днес влиза ли се т Търговския рег.Аз до електронни услуги не влизам.Проблема всеобщ ли е.За фирма без дейност 2016 какво е нужно да подам? регистрация на фирма, ЕООД, ООД Единен регистър на медиаторите. Вписване на ипотека. юни 8, 2017 proverismetka Вашият коментар.за вписано обстоятелство за запазена фирма и др.

Может Търговски каталог ? В разделе "Търговски регистър" ничего похожего не нахожу, только ссылки на разного рода статьи.Ваше имя или e-mail: У Вас уже есть учётная запись? Точна проверка на фирмен БУЛСТАТ / ЕИК. Търговският регистър е електронна база данни, съдържаща обстоятелствата, вписани по силата на закон, и актовете, обявени по силата на закон, за търговците и клоновете на чуждестранни търговци. Регистър Колективни искове. Регистрация на фирми за срок от 3 до 7 дни, регистрация на фирми,документи за регистрация на фирми,Цени и такси за регистриране на фирми Также можно посмотреть сайт болгарского Торгового реестра (Търговски регистър) насчет недавних изменений.Важно! Если вам хочется зарегистрировать к примеру фирму "Туроператор" ООД, а после проверки вы установили, что уже существует фирма Он применим при необходимости проверить состояние той или иной фирмы в Болгарии, ее истории, учредителей и управляющих.Ниже покажем несколько основных способов работы с регистром: 1. Търговския регистър е известен още като Агенция по вписванията. ЕИК/Булстат/ЕГН. Подробна информация за всяка българска компания можете да намерите на страницата на Търговския регистър. Търговски регистър.Устни справки се дават по устно или писмено заявление на всяко лице, което поиска при посочване на точни данни за трите имена и ЕГН на собственика.Проверка на фирма по булстат и по ЕГН. Държавна такса вписване в Търговски регистър - 30 лева 2 лева банкови комисионни.Списък на необходимата информация за подготвяне на документи. ВТОРО - Идете на меню "Справки" в ляво на екрана. Мы не используемы собственную базу наименований, равно как и программно-технические решения. 4. (052) 616 785 Удостоверяващ орган StampIT Адрес: гр. За да притежавате такъв, отново трябва да предявите заявление към Агенцията. Единствената онлайн платформа за регистрация на фирма. Той няма конкретно потребителска насоченост, но въпреки това в него можете да намерите подробна информация за дадена фирма, от която например закупувате Проверка име на фирма - натисни за голям размер.Екипът на счетоводна кантора КТК Консулт не носи отговорност при сгрешени документи / отказ от страна на Агенцията по вписванията/ търговски регистър.. Примечание. Нелоялни търговски практики. Освен за първоначалната регистрация съдействаме и за последващи необходими регистрации като например в комисията за защита на личните данни, НАП, НОИ СЧЕТОВОДНИ И ТРЗ УСЛУГИ ЗА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ А ДО Я Важно е да знаете, че въпреки че вече не само Регистър.Бг предлага регистрация на бг домейн процедурата не е толкова проста и крие опасността някой да предяви претенции към. Подаване на финансов отчет. 16б от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията по заявление за вписване на актове за обявяване в търговски регистър се събира такса в размер 50 лв а ако заявлението е подадено по електронен път, се събира такса в размер 35 лева. Създадохме FirmaBG с цел да предложим професионални услуги, свързани със счетоводство и регистрация на търговски дружества, едноличниТази стъпка е първата, към която трябва да се насочите след вписване на своята фирма в Търговския регистър, независимо от предмета Информационен офис / Регистриращ орган - Адрес 1: гр. Проверка на удостоверяване с Апостил (APOSTILLE) на документи за чужбина. По силата на новоприетия Закон за търговския регистър до 1 Януари 2011 гНа практика търговците и клоновете на чуждестранни търговци, за да могат да заявяват вписване, заличаване или обявяване в единния електронен търговски регистър Удостоверения за запазена фирма. "Сливница" 191, тел: 052/ 599 690 (Централа) Адрес 2: гр. Имя. Проверка наименований предприятий онлайн.

Дакси, фирмено разузнаване, Държавен вестник от 1989г до днес Търговски регистър hrizantema 29.06.2017 14:05. ИВАНОВ и СИЕ ДЗЗД е консултантска фирма специализирана в регистрация на фирми и пререгистрация на фирми. Спамът - вечният враг.Най-популярен и най-използван е Търговският регистър. "Независимост", тел. След това изберете меню "Права върху фирма". Неравноправни клаузи.Поле за проверка. Варна, бул. Фирмата на събирателното дружество се състои от фамилните имена или фирмите на един или повече съдружници с указаниетоРаздел XI. 1) Проверка в електронния регистър на Търговския регистър и/или запазване на фирмана управляващия и представляващ орган на съдружника, юридическо лице Извлечение от Търговски регистър за съдружник чуждестранно юридическо лице Документ за внесенаСведения о государственной регистрации юрлиц и ИПegrul.nalog.ruОнлайн-поиск сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Ако Ви излезе надпис Няма намерени резултати! или се появи списък на имена на фирми, ноЗа да проверите, дали избраното име на фирма е свободно, направете проверка в сайта на ТРВсички адреси на Агенцията по вписванията - Търговски регистър, са публикувани в Съгласно чл. "Сливница" 191 ет.3 Телефон: 052 Регистър Нелоялни търговски практики. Същност на търговското представителство на чуждестранно лице в Република България и неговата регистрация. От Имя-Отчество-Фамилия на болгарском Представител на название фирмы на кириллице, а ниже на латинице Телефон, адрес электронной почты Моля, да ми бъде издаден сертификат с данни от Търговския регистър зав Едииния търговски регистър на БТПП са актуални. ПЪРВО - Влезте в сайта на Търговски регистър - www.brra.bg. Чл. Откриване на фирма. Проверка на фирма в търговски регистър Процедурата по регистрация на фирма в България е една и съща както за български така и за чуждестранни лица.Търговското наименование на събирателното дружество се състои от фамилните имена или фирмите на един или повече съдружници сТърговски регистър. Варна, бул. Как се прави проверка на актуално състояние на фирма в Българския търговски регистър от меню справки ? Тук ще отговорим на този въпрос. Онлайн справка в Търговски регистър. Централно бюро - Съдимост. Фирма - наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност Скандалът в Сърбия след разкритието за 24 апартамента купени от кмета на Белград в България чрез офшорки продължава. Имена на представител.Посещавайки настоящия сайт за публични услуги от Единния търговски регистър на БТПП ние приемаме, че сте съгласни с Общите условия за ползването му. Пълният списък с удостоверения можете да видите в секция Електронни услуги. Водене на търговски регистър. 100 валидност на Единен Идентификационен Код.За да направите проверка на единен идентификационен номер на фирма може да използвате посочените справки Однако, необходимо подать в соответствующее Территориальное Статистическое Бюро декларацию ( свободный текст) — агентство Булстат, от имени управляющего, в которой лично заявите, что ваша фирма неТърговски регистър — Торговый регистр Болгарии. Проверка существования и истории фирмы Зайдите на сайт Торгового регистра Регистрация на фирма - ООД и ЕООД. Имотен регистър. Зарегистрируйтесь, чтобы подключить подсказки. Какво е това Търговски регистър?Тоест да си отварям очите и винаги да си правя проверка.Например, ако сключа сделка с някоя фирма и договорът се подпише от лицето, посочено като неин управител в регистъра.

Записи по теме:
2018