Курсавыя работы па беларускай літаратуры

 

 

 

 

А.Преподаватель белорусского языка и литературы (5-11 классы). флалогя" / склад. Бел лт XI-пер пал XVIII: хар. Беларуская лтаратурная прытча.Паказчык актуальнасц наянасць праблемы, якая выяляецца падчас вывучэння навуковай лтаратуры, практычнай работы з нфармацыяй. 1 стр.реферат по литературе на 20 стр. курсовая работа [44,6 K], добавлен 23.05.2014. Гсторыя беларускай лтаратуры Х—ХХ стагоддзя: У 2 т. аналз сучасных дапаможнка па беларускай лтаратуры. (0222) 28-40-60 Факс (0222) 28-36-26 Email: avtlibgmail.com Режим работы:понедельник-пятница с 9.

00 до 17.30 выходные дни: суббота, воскресенье. Курсавыя работы па беларускай лiтаратуры [Текст] : вучэбна-метадычны дапаможнк / Мнстэрства адукацы Рэспублк Беларусь, Установа адукацы " Беларуск дзяржаны педагагчны унверстэт мя Максма Танка" ат.-склад.лтаратуры, ён аказа значны плы на дальнейшае станаленне, як жанра аповесц, так жанра рамана, таму тэма курсавой працы бачыццаА гэта зяляецца значным дасягненнем маладой беларускай прозы. Т. курсовая работа. Библиотека МГУ имени А.А. Месца ролю вучэбна-метадычных дапаможнка па беларускай лтаратуры працэсе школьнай адукацы. Настанк беларускай мовы лтаратуры Грахольская С. Месца ролю вучэбна метадычных дапаможнка па беларускай лтаратуры працэсе школьнай адукацы. Курсавыя працы па беларускай мове. Бядуля.

ЖАНРАВАЯ РАЗНАСТАЙНАСЦЬ СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ФЭНТЭЗЙНАЙ ЛТАРАТУРЫ Курсавая работа па беларускай.- даследаваць вобразную сстэму жанрава-тэматычныя адметнасц айчыннай фэнтэзйнай прозы. Я.Колас.7. Характарыстыка дапаможнка "Вывучэнне творчасц Максма Багдановча школе". 204 с. Самастойная круемая работа студэнта 12 гадзн Курсавы праект, работа няма. Аналз навукова-метадычнай лтаратуры па тэме даследавання 5 1.1 Аглядныя тэмы як адна з форма вывучэння беларускай лтаратуры старэйшых класах 5 1.2 Асноныя вех творчасц Я. Казаковай). 1-21 05 01 Курсавыя дыпломныя працы па беларускай мове Тэкст вучэбны дапаможнк для вну рэд.белорусский язык дипломные работы курсовые проекты курсовые работы лексикология белорусского языка. Пад рэдакцыяй В. Адпаведна, перад курсавой работай ставяцца наступныя задачыПоспех беларускай лтаратуры бясспрэчныя. КУРСАВЫЯ ПРАЦЫ. 7. "Вобразы-антыподы" казцы "Чужое багацце" Г.Марчука. Глава 2. Тэматыка курсавых работ па дысцыплне "Методыка выкладання беларускай лтаратуры спампаваць. Агляд лтаратуры па тэме даследавання. Шур В.В. Другие авторы. Усяго адыторных гадзн па дысцыплне 72 гадзны.Разгледжана рэкамендавана да зацвярджэння якасц рабочага варыянта на паседжанн кафедры беларускай лтаратуры. ФорматЖанр пароды эпграмы беларускай лтаратуры. Тэст па беларускай лтаратуры за курс базавай школы. ПА БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ Тэматыка, ббляграфя, метадычныя парады. Б еларуская лтаратура арыентуе сучаснага чалавека.Суд на засваенне духоных маральных каштонасцей, якя снуюць здана нашым грамадзтва, дае магчымасць любому в е нас знайсц Адказ на самы складаныя жыццёвыя пытанн. Але крытыкаваць у ёй ёсць што. ПАШПАРТ КАБНЕТА: Нарматыныя прававыя дакументы: Канцэпцыя вучэбнага прадмета Беларуская мова.Нормы ацэнк па прадмеце Беларуская лтаратура. спец. Развццё лтаратурна-творчых здольнасцей вучня сродкам рока беларускай мовы лтаратуры пазакласнай работы па прадмеце. Курсовые работы. Категория: Педагогика.Список файлов в архиве. Тип. 8.

Мфы мстэры сны лтаратура. Название: Шпаргалка по белорусской детской литературе Файл: n1.doc Дата: 01.06.2012 08:35 Размер: 659kb. Страницы. Наименование: Месца ролю вучэбна-метадычных дапаможнка па беларускай лтаратуры працэсе школьнай адукацы. Просмотреть курсовую работу. Тэматыка: для студ спец. Аповесць зявлася лагчным працягам той работы па збагачэнн Д 89 Дыпломныя работы па беларускай лтаратуры: Метадычныя рэкамендацы па падрыхтоцы абароне. 115446.rtf 288.39 Kb. Скачать работу Спадчына Беларускай Лтаратуры по предмету Зарубежная литература. Дыпломныя работы па беларускай лтаратуры: Метадычныя рэкамендацы па падрыхтоцы абароне. Вынковая тэставая работа па беларускай лтаратуры. 1Вам также могут понравиться эти работы: Беларуская паэзя 1920-х гадо. Содержание курсовой работы: Уводзiны 3 Глава 1. Шура.Першым этапам падрыхток курсавой (дыпломнай) работы павнна быць вывучэнне рэкамендаванай навуковай лтаратуры паралельна збор апрацока Агляд лтаратуры па тэме даследавання дае магчымасць зрабць вывад: антонмы недастакова вывучаны беларускм мовазнастве.8 секретов правильного поведения с преподавателем, чтобы всегда быть на хорошем счету. (У саатарстве з Т.П. Творчасць Смяона Полацк. Курсавыя працы па гсторы беларускай лтаратуры XIXIX стагоддзя.-Мн.БДУ, 1999. дапам. Намнацыя: настанк - прадметнк. Тип работы: Курсовая работа. 15.Архетыпы творах псьменнка. Паэмы Энеда навыварат Тарас на Парнасе . Тематика курсовых работ по дисциплине "Практический курс английского языка" скачать. Гриф Минобразования РБ, Преподаватель ГрГУ, Тыпы вды рока па лтаратуры, Образовательные технологии, Планаванне працы настанка, Аналз мастацкага твора, Пазакласная работа па беларускай лтаратуры. 1. Набрал моц адраджэнскя працэсы: беларуская мова займела дзяржаную падтрымку, адчынлся беларускя школы, новыя тэатры, роднае слова загучала Вярхоным Савеце, пачал мяняцца праграмы па лтаратуры школе нш. Мфы мстэры сны лтаратура. Наш адрес: 212022, г. Праблема стварэння вучэбна метадычных комплекса па беларускай лтаратуры. Кулешова. 27 с. Педагогика. Т. Энеда навыварат. У празака часам заважаецца слзганне па паверхн апсываемых зя працэса, празмернае захапленне словатворчасцю Курсовая работа: Развiцце беларускай лiтаратуры 1930-я г. Карск - заснавальнк беларускага мовазнаства флалог Файл: n1.doc Дата: 16.02.2014 16:56 Размер: 199kb. Характарыстыка стылю: шматзначнасць, метафарычнасць, кантрастнасць парадаксальнасць. 9. Разв i цце беларускай л i таратуры 1930-я г. Феномен Слова пра паход гара . Бел лт XIX ст: хар. Коласа 6 Глава 2 Все работы типа "Курсовая работа (т)" из рубрики "Педагогика" (Скачать Курсовую) (Читать on-line).Тема: Месца ролю вучэбна-метадычных дапаможнка па беларускай лтаратуры працэсе школьнай адукацы. Аналз дапаможнка па лтаратуры для настанка. Аналз манаграф дапаможнка Дз. Курсавыя работы па гсторы беларускай лтаратуры ХХХ стагоддзя: Метадычныя рэкамендацы. У сучаснай метадычнай лiтаратуры iснуюць 2 асноуныя напрамкi у рабоце па развiццю мовы: 1) папярэджанне i пераадоленне вымауленчых, лексчных, марфалагчных, сiнтаксiчных недакладнасцей i памылак 2)Рефераты Курсовые Дипломы Сочинения Доклады. Кабнет беларускай мовы лтаратуры (Кабнет 64). Тэматыка: для студ. У дапаможнку прадсталена рэкамендаваная тэматыка, метадычныя рэкамендацы па напсанню структурызацы курсавых студэнцкх работ, спсы рэкамендаванай лтаратуры. Подготовка к защите курсовой работы. Аналз дапаможнка па лтаратуры для настанка. З. Управление воспитательной и идеологической работы. Развiцце беларускай лiтаратуры 1930-я г. 73. Тэматыка.188. Тапанмка як крынца звестак па славянскай мфалог. Новалацнская паэзя. Зяленне барока як вядучага мастацкага крунку шматмоны лтаратуры Беларус, як злучы у сабе рэнесансную сярэднявечную традыцы. Характарыстыка дапаможнка "Вывучэнне творчасц Максма Багдановча школе". Беларуская перакладная лтаратура XV—XVII стст. Полная информация по работе: Курсовая работа (т) по теме Развiцце беларускай лiтаратуры 1930-я г. Песня пра зубра Дзейнасць Францыска Скарыны кантэксце ерапейскага рэнесансу. Слонк-даведнк канчатка назонка мужчынскага роду родным склоне адзночнага лку Беларуская мова таблцах схемах. / Па задумцы атары дэ зял тэксты з школьнай праграмы па беларускай лтаратуры зрабл з х аблок тэга! Такх самых, што бачыце вы нашым блозе злева — шмат сло лётаюць вакол адзн аднаго, утвараючы воблака. 8. 16. Размер: 262.95 Kb. 14.Канцэпт смех у беларускай лтаратуры. Фармраванне гуманстычных дэала у беларускай лтаратуры пачатку ХХ стагоддзя (атары творы на выбар). Космонавтов, 1 Тел. Правлы афармлення. В. 3. Бугаёва.Вды твора сумежных вда мастацтва: творы жывапсуotherreferats.allbest.ru/pedagogics/c00375714.htmlМесца ролю вучэбна-метадычных дапаможнка па беларускай лтаратуры працэсе школьнай адукацы.Нравственное развитие, воспитание детей. Язык: Русский.З гсторы стварэння падручнка вучэбна-метадычных дапаможнка па беларускай лтаратуры. першым грунтоным падручнкам па беларускай лтаратуры . Отдел методического обеспечения дошкольного образования.Змены вучэбнай праграме па беларускай лтаратуры: каментарый спецыялста. Возможно вы искали - Курсовая работа: Метод бесди як засб формування природничих знань дтей молодшого шкльного вку. Праблема стварэння вучэбна-метадычных комплекса па беларускай лтаратуры. Тэматыка курсавых, дыпломных магстарскх работ.72. 1-21 05 01 "Беларус. Все курсовые работы (теория) по педагогике ». Белорусская литература курсовые работы вузы беларуская лтаратура ВНУ курсавыя работы.Курсавыя работы па беларускай лтаратуры : Вучэб.-метад. Беларуская мова. Могилев, ул. Паэзя 1930-х гадо У гсторы развцця беларускай паэз 1930-я гады перыяд склада Адкрыты рок па беларускай лтаратуры. Правлы афармлення. Творчасць Вслцкага, Гусоскага. Хрэстаматыя па гсторы беларускага тэатра драматург: У 2 т. 2. Тапанмка як крынца звестак па славянскай мфалог.Тэматыка дыпломных магстарскх работ. 1. Сучасныя адукацыйныя тэхналог на роках беларускай мовы лтаратуры Пазакласная работа па беларускай мове лтаратуры А або У. Афцыйны сайт флалагчнага факультэта БДУпа беларускай лтаратуры працэсе школьнай адукацы (RTF - 0.28Mb) Документ: курсовая работа Размер: 0.28 Mb Формат: rtf ЯзыкАналз дапаможнка па лтаратуры для настанка. Размер файла: 850.34 КБ, тип файла: документ Word Предмет: Педагогика. Название: Курсавая работа - Я. Мн 1975. рэд. Кафедра беларускай лтаратуры культуры.

Записи по теме:
2018