Жуан дыбыстар

 

 

 

 

2017. Жуан дауысты дыбыстар мыналар: а, о, , ы.сздернен -ы жрнаы арылы ашы, толы деген жаа сздер. Сабаты масаты: 1.Блмдлк: тлмздег дыбыстарды Саба жоспары 1.Пн аты: аза тл 2.Сыныбы: 4 3.Кн, айы, жылы: 17.10.2016 ж 5.Малм: Оразова Ш.И Сабаты таырыбы: Дауысты дыбыстар. Жуан, жшке дауыстыларды ата.5. Уаыты: 13.

01. 2.2. 1.Фонетика нен зерттейтнн крсетз. 1.Блмдлк: Дауысты дыбыстар жайлы алан блмдерн кеейту, тл дыбыстары жне оларды жктелун еске тсру. ашы открытые. Адийхан Рамазан, Павлодар облысы, Екбастз аласы, дайкл орта мектебн аза тл мен дебиет малм Дауысты дыбыстарды жп-жбымен брнеше топа блнун крсету. К?н:04.04.2017ж Сынып: 1 «Б» ?атыс?андар саны: 17 ?атыспа?андар саны: П?н: Мектеп: М??алмн? есм: Сауат ашу 105 Байменова Г?лзира Саба?ты? та?ырыбы Мектеп асханасы. Дауыс, салдырды атысы, ауа жолы, сйлеу аппараты, буын, екпн. Дауысты дыбыстар (Вокализм) орыс. Дауысты дыбыстар.Жуан,жшке дауыстылар. Сабаты масаттары: 1.

2.2. Жуан жне жшке дауыстылар Сабаты масаты Автор: Джолдыбаева Дания Аймханызы Бастауыш сынып малм "7 ОМ МДШО" КММ аза тл. Жшке дауыстылар.Оларды кейде тл алды дауысты дыбыстар деп те атайды. Сабаты таырыбы: Дауысты дыбыстар. Д) Сз рамын. лг: Алакл а дауысты дыбыс,жуан Дауысты дыбыстарды тлд атысына арай блну ЖУАН ЖШКЕ (тл кейн шегнп, ст дестену арылы жасалады) Атбе аласындаы 34 орта мектепт аза тл мен дебиет пндерн малм Туребаева Глмира спанызыСабаты масаты: Дауысты дыбыстарды жп-жбымен брнеше топа аза тлне тн дауысты дыбыстар жйес Жуан: а, о, , ы, у.[деу]Дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыстар фонациялы ауаны кемейде керлп тран дауыс шымылдыынаСингармонизм задылытары 1. жасалан. 2.Трбиеллк: Тл дыбыстарын дрыс олдана блуге жне лтты салт Тл дыбыстары жне оларды жктелун мегерту, жаттыу жмыстары арылы дауысты дыбыстарды ажырату Касимова Арайлым Акылтаевна. Сабаты таырыбы: Дауысты дыбыстар. Жуан дауысты дыбыстарды айтанда тл кейн шегнп, тл ст дестенед. Аза тлндег дыбыстар саны.Тлд атысына арай жуан дауысты дыбыстар. вопрос опубликован 18.01.2017 09:35:17. В казахском языке 42 буквы и 37 звуков. Мысалы: й, н, кыс, -ке, ба-ла-лар.Тл кейн шегнп, ст дестену арылы жасалан дауысты дыбыстарды жуан дауысты дыбыстар деп атаймыз. Дауыссыз дыбыс кпеден шыан ауаны ауыз уысында кедергге шырап шыуынан жасалады. жшке мягкие. Дауысты дыбыстар, жуан, жшке дауыстылар туралы тснк.. Дауысты дыбыстар азаша реферат, Дауысты дыбыстар казакша реферат тегин Жуан дауысты дыбыстар мыналар: а, о, , ы. Дауысты дыбыстар. Тл дыбыстары. Дауысты дыбыстар: а, о, , ы, е»,- деп анытайды да, ойын р арай дамытып: «дауысты дыбыстар а, о, , ыосы тран кйнде жуан айтылады», - дейд де, сзд алдында дйекше Балмаганбетова Нуршат Сакиевна 24 лингвистикалы мектеп- гимназия Атбе аласы Пн аза тл Таырыбы Дауысты дыбыстар. Сиыр Сабаты масаты Дауысты дыбыстар трлер Виды гласных звуков.жуан твердые. Жуан дауысты дыбыстарды ажырат. Дыбыстау трне арай дауысты дыбыстар 3 блнед: 1.1) толы дауыстылар: а, е, , , о.Олар: а,,е, и,о,,,,у,ы,,э.аза тлнде дауысты дыбыстар: тлд атынасына арай жуан Бериккалиева Лидия Куанышбековна. С) Сз тркесн байланысу тслн. Ауа кпеден кедергсз шыып, ннен Сабаты таырыбы: Дауысты дыбыстар, жуан, Жшке дауыстылар. Бл дыбыстар жуан дауысты дыбастар. Дауысты дыбыстар тлд атысына арай екге блнед: 1) жуан дауысты дыбыстар: а, о, ы, у. У дыбысы айтылуына арай р жуан,р жшке дауыстылар тобына жатады.2. твердые. А) Сз таптарын. Жуан жне жшке дауыстылар. Благодар орта мектеб Бастауыш класс малм Ахаева Бакыт Шаяхметовна Сауат ашу 1 - сынып Сабаты таырыбы: Жуан дауысты дыбыстар. рп дыбыстарды табасы. Сзд алашы буыны жуан болса, келес буындары да жуан . Жуан жне жшке дыбыстар. Жуан жне жшке дауыстылар. дыбыстар деп те атайды. Кабинет: Малм: Сабаты атауы. Файл дауысты дыбыстар емлес.doc для материала по дисциплинам Администрации, в разделе Разработки уроков, Методические и учебные материалы Дауысты дыбыстар тлд атысына арай екге блнед: 1) жуан дауысты дыбыстар: а, о, ы, у. Жуан дауысты дыбыстарды мегертп, ажырата блуге йрету оушыларды лед шапша, мнерлеп оуа тселдру дем, таза, сауатты жазуа йрете тсу Дауысты дыбыстар-а,,о,,е,ы,,,,и,э,(у) жуан дауысты дыбыстар-а,о,ы,,э,у Жшке дауысты дыбыстар-,,,,е,и ашы дауысты дыбыстар-а,,е,о,,э ыса дауысты дыбыстар -ы,и,,у,, ШО Бородулиха ауданы Петропавловка ауылы «Т.Аманов атындаы мектеп» КММ Бастауыш сынып малм Сабыржанова Сарыт Ахановна Сабаты таырыбы: Жуан жне жшке 6. аза тiлi. Яни бз бгн жуан дауысты дыбыстармен танысамыз Сзде жуан дауысты дыбыс болса сз жуан айтылады. Слтеме. Гласные делятся на: Дауыстылар: Жуан. Тлд атысына арай блнун аарту Блмдлк оушылара жуан жне жшке дауысты дыбыстарды айтудаы ерекшелктерн блп, бр-брнен еркн ажырата блу дадысын алыптастыру » Дыбыстар. Дауысты дыбыстар алай жасалады? 7. Дыбыстар. Жаты а Атбе аласы. йге тапсырма беру: 1. Дауысты дыбыстар (Гласные звуки в казахском языке).жуан. а, о, , у, ы. Читать тему: Дауысты дыбыстар: жуан, жшке ашы, ыса ерндк, езулк дауыстылар, емлес на сайте Лекция.Орг аза лпбинде 42 рп бар. Сабаты жабдыы. Дауысты дыбыстар фонациялы ауаны кемейде керлп тран дауыс шымылдыына Тл дыбыстарыны дауыстылар мен дауыссыздар болып блну себептер. Масаты: Дауысты дыбыстар, оларды ерекшелктер туралы блед.

Жшке. Дауысты дыбыстар шке блнед. гласные звуки — дыбыстау мшелерн брыай толы атысуынан, фонациялы ауанын кедергсз, еркн жне баяу шыуынан жасалатын дыбыстар. аза тл оулыыны дстемес. Дауысты дыбыстар жуан катан. В) Тл дыбыстарыны жйесн. Сабаты масаты: 1.Блмдлк . Яни бз бгн жуан дауысты дыбыстармен танысамыз Сзде жуан дауысты дыбыс болса сз жуан айтылады. Е) Сз маыналарын. Бларды райсысына т Бл дыбыстар жуан дауысты дыбастар. Дауыссыз дыбыстар сйлеу мшелерн бр-брмен жанасуы немесе толы абысуы арылы пайда болады.Жуан дауысты дыбыстар мыналар: а, о, , ы. Фонеманы маынасы - дыбыс, н, дауыс.Жуан дауысты дыбыстар мыналар: а, о, , ы. Дыбыс дауысты жне дауыссыз болып екге блнед.аза тлнде 12 дауысты дыбыс бар. Жуан дауысты дыбыстарды айтанда тл арта тартылып, тл ст дестенед.Дауысты дыбыстар жне оны трлер - всем учителямkopilkaurokov.ru//аза тлнде 9 лпби дыбыстар бар.Олар олданымдаы лпби рамында былай табаланады:А,,Е,О,,,,Ы,. Олар: 1.

Записи по теме:
2018